Naamswijziging

Bent u niet blij met uw naam?

 

Een naam is een van de meest persoonlijke dingen van een mens. De naam wordt gegeven bij de geboorte en u draagt deze in beginsel de rest van uw leven met u mee. Maar wat nu als u een voor- of achternaam hebt waar u niet blij mee bent en welke u graag wilt wijzigen in een andere naam? Kan dit dan zomaar?

 

Wijziging achternaam bij Koninklijk Besluit.

 

Allereerst is het goed om te weten dat de procedures voor het wijzigen van een voornaam en het wijzigen van een achternaam niet gelijk zijn. Wat veel mensen niet weten is dat voor het wijzigen van een achternaam geen gerechtelijke procedure nodig is. De achternaamswijziging gebeurt namelijk bij Koninklijk Besluit. Een verzoek tot wijziging van de achternaam wordt ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dienst Justis behandelt de verzoeken namens de minister van Veiligheid en Justitie. U kunt een verzoek tot wijziging van de achternaam indienen middels het ‘Aanvraagformulier naamswijziging‘.  Dit formulier is te vinden via de navolgende link:

 

Wijziging voornaam door de rechtbank.

 

Om een voornaam te kunnen laten wijzigen, moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure hebt u altijd een advocaat nodig. Aan een verzoek tot wijziging van de voornaams zijn strenge eisen verbonden. De wet schrijft voor dat voor de wijziging een voldoende zwaarwichtig belang dient te bestaan. Bovendien moet de rechter nagaan of de gevraagde naam geoorloofd is naar de maatstaven van de wet. De gevraagde naam mag niet ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

 

Zwaarwichtige reden om voornaam te wijzigen.

 

Bij het indienen van een verzoek tot wijziging van de voornaam is het belangrijk dat het belang dat u hebt bij deze wijziging, zo goed mogelijk wordt onderbouwd. Er kunnen verschillende zwaarwichtige redenen zijn om een voornaam te wijzigen. Zo kan uw voornaam verbonden zijn met een emotioneel zwaar verleden of kunt u door uw voornaam op een vervelende manier worden herinnerd aan persoon of periode uit uw leven. Ook wanneer u door uw voornaam wordt bespot dan wel wanneer uw voornaam voortdurend zorgt voor ergernis, maakt u een goede kans om uw voornaam gewijzigd te krijgen. Daarnaast is bij transseksualiteit een wijziging van de voornaam mogelijk in geval van een verandering van het geslacht. In geval van adoptie kunnen adoptiefouders een wijziging van de voornaam van het kind vragen. Vaak wordt een dergelijk verzoek gedaan in combinatie met het adoptieverzoek.

 

Een praktijkvoorbeeld.

 

Of een verzoek tot naamswijziging al dan niet wordt toegewezen is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Zo oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak van 14 april 2015 dat de verzoeker in kwestie een zwaarwichtig belang had bij de door hem verzochte wijziging van zijn voornamen. Hij werd emotioneel zwaar belast wanneer hij met zijn officiële voornamen werd geconfronteerd. Met zijn tweede voornaam, tevens zijn roepnaam, was hij gedurende een periode van 10 jaren gepest, waarbij tevens lichamelijk geweld is gebruikt. Dit heeft er voor gezorgd dat de pubertijd van verzoeker een zeer ongelukkige periode is geweest. Hij werd dagelijks met zijn officiële namen en initialen geconfronteerd, hetgeen zeer negatieve gevoelens bij hem oprriep. Wat ook meespeelde, was dat hij zichzelf al langere tijd liet aanspreken met een zelfgekozen, nieuwe voornaam. Inmiddels was zowel hijzelf als zijn omgeving gewend aan deze nieuwe naam.

Het hof was van oordeel dat de feiten en omstandigheden, waaruit bleek dat de verzoeker een ernstige mate van emotionele belasting door zijn voornamen ervoer, zwaarder wogen dan het maatschappelijk belang bij een zo hoog mogelijke mate van consistentie in namen. Nu de door verzoeker gewenste voornaam naar de maatstaven van de wet geoorloofd was, wees het gerechtshof het verzoek van verzoeker alsnog toe. Dit terwijl de rechtbank in eerste aanleg het verzoek had afgewezen wegens het ontbreken van een zwaarwichtig belang.

 

Conclusie.

 

Een voornaamswijziging kan niet zomaar worden gevraagd. Er dient sprake te zijn van een zwaarwichtig belang. Om aan te tonen dat daadwerkelijk sprake is van een zwaarwichtig belang, dient het verzoek zo goed mogelijk te worden onderbouwd. Onze advocaten staan voor u klaar om u hierbij van dienst te zijn.

 

Mr. B. van der Veen, 6 juli 2016

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact