Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding als hij/zij langer dan 2 jaar bij een werkgever werkzaam is geweest en niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend: over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst is een derde deel van een maandsalaris per dienstjaar verschuldigd. Na die 10 jaar wordt voor de vergoeding een half maandsalaris per dienstjaar berekend. De transitievergoeding bedraagt echter nooit meer dan € 75.000,- bruto. Tenzij uw jaarsalaris hoger is dan € 75.000,- bruto dan heeft u recht op een transitievergoeding ter hoogte van uw jaarsalaris.

Extra (billijke) vergoeding bij nalatig handelen werkgever

De kantonrechter kan bovenop deze transitievergoeding een extra vergoeding toekennen als hij/zij vindt dat de werkgever ernstig nalatig heeft gehandeld. Hoe hoog deze extra vergoeding (genaamd: ‘billijke vergoeding’) zal zijn is afhankelijk van de ernst van de verwijtbaarheid. De rechter bepaalt dit. Waarschijnlijk wordt hiervoor een nieuwe kantonrechterformule ontwikkeld.

Vraag onze arbeidsrechtspecialisten hiernaar.

particulier

Waarmee kunnen we u helpen?
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact