Wat betekenen deze moeilijke juridische termen?

Hieronder vindt u een lijst met veel gebruikte termen in het recht en een korte uitleg daarvan. Mist u nog een uitleg? Geef dit bij ons aan en we leggen het u uit en vermelden de uitleg ook op deze pagina.

 • Appèl: Hoger beroep, meestal bij het gerechtshof.
 • Appèltermijn: De termijn voor het instellen van hoger beroep. Deze varieert al naar gelang het type zaak.
 • Civielrecht/civielrechtelijk: Burgerlijk recht, het recht tussen burgers onderling, voorbeelden zijn een schadevergoedingseis gericht tegen de buurman of een straatverbod tegen een stalker.
 • Comparitie: Een zitting op de rechtbank in een civielrechtelijke zaak. De comparitie is bedoeld om te bekijken of er een schikking bereikt kan worden en of vragen van de rechter door partijen zelf beantwoord kunnen worden.
 • Conclusie van Antwoord, Repliek of Dupliek: Een schriftelijk stuk waarmee gereageerd wordt op respectievelijk de dagvaarding, de conclusie van antwoord of de conclusie van repliek. Het wordt nog ingewikkelder wanneer er een reconventionele eis wordt ingediend. Dan kunnen er conclusies van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie worden genomen, al dan niet gevolgd door een conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie en een conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie. Als laatste mag de oorspronkelijke eiser in conventie dan nog een conclusie van dupliek in reconventie nemen.
 • Conventie en reconventie: In een civiele procedure wordt de door de eiser ingediende ‘ de eis in conventie’ genoemd. De gedaagde kan echter een tegeneis indienen. Ter onderscheiding van de  ‘eis in conventie’ wordt dat de ‘eis in reconventie’ genoemd.
 • Dagvaarding: Een processtuk waarmee de procedure aangegaan wordt. In de strafrechtelijke variant wordt deze uitgebracht door het Openbaar Ministerie en daarin staat opgenomen welk strafrechtelijk verwijt u gemaakt wordt. In de civielrechtelijke variant wordt er op deze manier een procedure begonnen. In deze dagvaarding staat dan op grond van welke stellingen iets van u geëist wordt.
 • Griffier: Een gerechtelijk ambtenaar die een verslag schrijft over het verloop van de zitting. Dat verslag is over het algemeen niet woordelijk maar een weergave van hetgeen hij of zij  waargenomen heeft.
 • Descente: Een plaatsopneming. Indien de rechter het nodig vindt een locatie zelf te bekijken, wordt dat een descente genoemd. Partijen (en hun advocaten) dienen hierbij aanwezig te zijn om vragen van de rechter te beantwoorden.
 • Proces-verbaal: De term proces-verbaal betekent in feite een schriftelijke weergave van een bevoegde ambtenaar over hetgeen deze heeft waargenomen. Een proces-verbaal van een politieagent houdt dus in een verslag van wat hij heeft gezien of wat tegenover hem is verklaard. Een notaris en een griffier kunnen ook een proces-verbaal opmaken. Een notarieel proces-verbaal wordt meestal aangeduid als ‘notariële akte’. Een leveringsakte is een proces-verbaal. Een proces-verbaal van een zitting opgemaakt door een griffier moet ondertekend worden door de rechter die de zitting heeft geleid en wordt meestal ‘proces-verbaal van de zitting’ genoemd.
 • Reconventie: zie conventie en reconventie.

particulier

Waarmee kunnen we u helpen?
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
 • home
 • vacatures
 • contact