Bank- en verzekeringsrecht

Banken en complexe vraagstukken

Hoewel banken de laatste jaren aanmerkelijk voorzichtiger en terughoudend zijn geworden om complexe producten op de markt te brengen, kunnen nog talrijke juridische problemen spelen. Zo zijn er nog steeds problemen rond afgesloten renteswaps. De vragen die hierbij steeds gesteld worden, zijn of de klanten wel goed zijn geïnformeerd en ook of het product wel passend was. Bancaire probleem die regelmatig aan ons worden voorgelegd betreffen verder de berekening van boeterente bij oversluiting van leningen. Ook wenden zich van tijd tot tijd cliënten tot ons,  aan wie het krediet door de bank is opgezegd, met de vraag of dit wel mogelijk is. In de jurisprudentie zijn hieromtrent criteria ontwikkeld. Waar nodig wordt dan uiteraard actie ondernomen.

Verzekeringen

Op verzekeringsgebied is ons kantoor actief bij problemen rond diverse verzekeringen bij; aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB), aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), casco opstalverzekeringen etc. De meeste geschillen doen zich  voor bij aansprakelijkheidsverzekeringen zoals de AVB- en AVP-verzekeringen, maar ook bij transport- en ladingverzekeringen.

Vraag mr. Gerrit Wempe om meer informatie over AVB, AVP, casco, opstal- en transport. Dirk van der Wal is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Tinco Detmar heeft ervaring met aansprakelijkheidskwesties en verzekeringen.

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact