Vastgoedrecht

Vastgoedrecht ziet op eigendom van grond en op zakelijke rechten zoals hypotheekrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden (recht van weg), appartements- en opstalrechten. Geldt het recht van weg nog wel of is dit juist door verjaring ontstaan? Welke rechten en plichten hebben de appartementseigenaar en de Vereniging van Eigenaars?

Ook vragen over koopovereenkomsten met betrekking tot woningen en zogenaamde koop-/aannemingsovereenkomsten vallen onder dit rechtsgebied.

 

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact