Trouwen? Of een geregistreerd partnerschap aangaan?

Met ingang van 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen verleden tijd

U zult er vast over gelezen hebben: met ingang van 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen verleden tijd. Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht kent tot 1 januari 2018 de gemeenschap van goederen: vanaf het tijdstip van de huwelijksvoltrekking (of de registratie van partnerschap) bestaat tussen de echtgenoten (geregistreerde partners) van rechtswege een gemeenschap van goederen. Daar waar in dit artikel wordt gesproken over “het huwelijk” en “de echtgenoten”, wordt tevens bedoeld “het geregistreerd partnerschap” en “de geregistreerde partners”.

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht verandert met ingang van 1 januari 2018, voor alle huwelijken die vanaf die datum worden gesloten, geldt van rechtswege –dus als er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt- de beperkte gemeenschap van goederen. Vanaf die datum is het zo dat bezittingen en schulden die voor het huwelijk alleen van u waren, privé blijven. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen door u, deze blijven privé.

Alle goederen die voor de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden en alle overige goederen van de echtgenoten, door ieder van hen afzonderlijk of door hen samen verkregen vanaf de aanvang van de gemeenschap tot aan haar ontbinding verkregen, vallen in de beperkte gemeenschap, waartoe ieder der echtgenoten voor de helft gerechtigd is.

Dat betekent dat indien voor het huwelijk bijvoorbeeld door u en uw aanstaande echtgeno(o)te een woning is aangekocht, welke woning voor 70% aan u is geleverd en voor 30% aan uw aanstaande echtgeno(o)te, deze woning in de beperkte gemeenschap valt en u en uw echtgeno(o)te voor 50% gerechtigd zijn in de betreffende woning.

Door het nieuwe wettelijke systeem ontstaan er dus drie vermogens: privé-vermogen van A, privé-vermogen van B en gemeenschappelijk vermogen. Om bij het einde van het huwelijk helder te hebben wat nu precies van A is en wat van B is, is het zaak om een deugdelijke administratie bij te houden dan wel om in ieder geval voorafgaand aan het huwelijk een overzicht te maken van de privé-vermogens van de beide aanstaande echtgenoten.

Mocht u vragen hebben omtrent deze wetswijziging en de gevolgen daarvan, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten.

Drachten, 11 december 2017

G.L. van der Heide-Brink, advocaat personen- en familierecht en tevens advocaat-mediator.

 

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact