Review Defenz, In oktober 2016 bijgestaan inzake kortgeding erfdienstbaarheid.

In augustus 2016 zijn we in contact gekomen met het kantoor via de rechtsbijstandverzekering en voortvarend door Defenz advocaten kantoor opgepakt. Al snel bleek dat collega van het kantoor meer kennis van dit soort zaken had en heeft de zaak verder afgehandeld (uiteraard in overleg).

De communicatie met de behandelende advocaat verliep snel, reactietijd op de door ons gestelde vragen was steeds dezelfde dag.

In eerste instantie leek de zaak zonder tussenkomst van de rechter opgelost te kunnen worden, maar de tegenpartij hield zo zijn eigen ideeën en werkwijze er op na, zodat mr. Hamming ons adviseerde om een kortgeding aan te spannen.

Tijdens de procedure heeft hij ons de stappen duidelijk weer gegeven en ons geadviseerd welke stappen we zouden gaan zetten.

De zaak was duidelijk in ons voordeel en zo liet de rechter dit ook weten, maar omdat de tegenpartij niet van ophouden weet en steeds weer nieuwe treiteren onderneemt hebben we tijdens het kortgeding een schikking kunnen treffen om toekomstige problemen te voorkomen.

Een week na de zitting heeft mr. Hamming gebeld of de tegenpartij zijn afspraken na had nagekomen, wat we als zeer plezierig en attent hebben ervaren.

Fam Vos, 17 oktober 2016

 

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact