Geachte heer Van der Wal,

Nu de ontmoeting met de bezwarencommissie achter de rug is, wil ik u alsnog bedanken voor uw inzet tijdens het tafelgesprek bij de bezwarencommissie te Franeker. Tot nu toe heb ik steeds uw betrokkenheid, inleving, spirit en aandacht voor deze zaak gewaardeerd. Maar ook het contact met uw  ” kantoor ”  en de verstrekking van gegevens door Defenz- advocaten laten zien dat jullie een hoge kwaliteit nastreven. Bedankt daarvoor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Veltman 

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact