Psychiatrisch patiëntenrecht

Het psychiatrisch patiëntenrecht (ook wel ‘BOPZ’) is een bijzonder rechtsgebied. Meestal gaat het om de vraag of een persoon tegen zijn wil in een psychiatrisch ziekenhuis moet worden opgenomen en tegen zijn wil moet worden behandeld.

De cliënt is een kwetsbaar persoon die veelal niet in staat is om zijn of haar belangen volledig te overzien. Deskundigheid en betrokkenheid bij de cliënt zijn hier van groot belang. Er zal worden gezocht naar een oplossing die in het belang van de cliënt is, waarbij altijd wordt gestreefd naar de minst ingrijpende maatregel.

Onze advocaten hebben geleerd om met deze bijzondere kwetsbare groep van cliënten te communiceren en samen te werken. Zij zijn gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht en zijn sterk betrokken bij deze groep van cliënten.

Onze volgende advocaten kunnen u daar meer over vertellen: Mrs. Andrea Loos-Horstman, Gerrit Wempe, Liane van der Heide-BrinkMarjo Buitenhuis en Baukje Hiemstra.

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact