Een extra ‘oogje’ in het zeil houden

De vakantieperiode breekt weer aan en de politie waarschuwt voor inbraken. Om inbraken tegen te gaan worden woningen steeds vaker beveiligd door camera’s.

Maar wat mag daarbij nu wel en wat niet?

Allereerst mag alleen dat deel gefilmd worden dat nodig is om eigen huis en haard te beveiligen.

Aan de omgeving moet duidelijk gemaakt worden dat er een camera hangt en wie daarvoor verantwoordelijk is door bijvoorbeeld een waarschuwingsbordje of een sticker.

Toezicht op straat is voorbehouden aan de gemeente en de politie, dus niet de hele straat mag gefilmd worden. De voordeur van andere woningen is als het ware de grens.

Camera’s moeten zodanig gericht worden dat nergens naar binnen wordt gefilmd.

Naar binnen filmen mag niet en binnen filmen in privéruimtes is ook verboden. Onaangekondigd filmen levert namelijk een schending van de privacy van de gefilmde personen op. Anders ligt dit echter wanneer een persoon wederrechtelijk de woning van de rechthebbende betreedt; oftewel wanneer sprake is van een inbreker van wie beelden zijn gemaakt. Ook al zou de aanwezigheid van de camera niet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt, het gebruik van een verborgen camera om een inbreker of dief te filmen is in beginsel toegestaan. Maar houd daarbij wel weer voor ogen dat dit nog niet wil zeggen dat je iedereen zomaar mag filmen voor het geval iemand een dief blijkt of mocht blijken te zijn.

Genoemde spelregels voor het gebruik van camera’s ter beveiliging van de woning, zonder overigens de illusie te hebben dat ik deze volledig benoemd heb, leveren in de praktijk nog al eens de nodige discussies op. Het merendeel van de discussies dat ik tot nog toe in de praktijk ben tegengekomen is dat de ene buur stelt camera’s te hebben opgehangen ter beveiliging van eigen huis en haard, terwijl de andere buur zich bekeken voelt en soms zo sterk bekeken voelt dat aangifte wordt gedaan bij de politie.

Wilt u door camerabeveiliging dan ook een extra ‘oogje’ in het zeil houden, knijp dan zelf geen oogje dicht waar het om de regels gaat, want voor u het weet voorkómt u niet een strafbaar feit maar pleegt u er één!

Marjo Buitenhuis

strafrechtspecialist

www.defenz.nl/oogje-in-het-zeil

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact