Het kindgesprek bij de rechter

Het kindgesprek bij de rechter

Binnenkort, op 14 september aanstaande, opent ook ons kantoor wederom de deuren in het kader van de “Dag van de Scheiding”, op welke dag u geheel vrijblijvend en kosteloos kunt langskomen om over een kwestie op het gebied van het personen- en familierecht van gedachten te wisselen met één van onze specialisten. Nadere informatie over deze dag volgt.

Op voorhand ga ik in dit artikel in op een vraag welke regelmatig in mijn praktijk aan de orde komt en dat is de vraag of kinderen vanaf 12 jaar mogen kiezen waar zij na de scheiding gaan wonen.

Dat is niet het geval. Een kind kan onmogelijk kiezen waar hij/zij na de scheiding zal wonen, omdat een kind loyaal is aan beide ouders en een dergelijke keuze dus niet kan maken. Het is aan de ouders om, rekening houdend met de wensen en belangen van hun kinderen, afspraken te maken over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap na echtscheiding.

Indien er een procedure wordt gevoerd, dan geldt in het personen- en familierecht dat kinderen tussen de 12 en 18 jaar door de rechter in de gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te maken (in alimentatiezaken is dat vanaf 16 jaar).

Het kind krijgt van de rechtbank op het adres waar het kind staat ingeschreven een uitnodiging voor een gesprek met de rechter. Bij deze uitnodiging wordt een informatiebrochure gevoegd, welke ook online te bekijken is via de site van de Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/R007-Kindgesprek.pdf

Een kind is niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan, maar het is mijn ervaring dat kinderen de behoefte voelen om hun mening kenbaar te maken (de procedure gaat immers over hen) en van deze gelegenheid regelmatig gebruik maken. Een andere manier voor het kind om zijn/haar mening aan de rechter kenbaar te maken, is via het schrijven van een brief.

Overigens is het hoorrecht van kinderen ook van toepassing indien er een gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding wordt ingediend, maar meestal maken kinderen in die situatie geen gebruik van het hoorrecht, omdat hun ouders goede afspraken hebben gemaakt over het voortgezet ouderschap en hen daarbij betrokken hebben.

Het kindgesprek vindt plaats in een kamer van de rechtbank buiten aanwezigheid van (één van) de ouders. Naast de rechter is er een griffier aanwezig die aantekeningen maakt van het gesprek. Meestal vindt het gesprek plaats met dezelfde rechter als de rechter die ook met de ouders (en hun advocaten) in gesprek gaat en meestal gebeurt dit op dezelfde dag, maar dat is niet altijd het geval. Tijdens het kindgesprek bespreekt de rechter met het kind welke informatie ouders krijgen over het gesprek. Als de rechter iedereen gehoord heeft, zal de rechter een beslissing nemen.

Voor meer informatie kunnen jongeren eens kijken op www.rechtvoorjou.nl, dit is een site voor jongeren over de Rechtspraak, waarop onder andere een filmpje te zien is over hoe een kindgesprek kan gaan.

Liane van der Heide-Brink, personen-en familierecht specialist, tevens advocaat-mediator

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact