Incasso

Wanneer u te maken krijgt met slechte betalers of zelfs wanbetalers raakt dat de continuïteit van uw bedrijf. Wij kunnen u helpen bij het innen van uw geldvorderingen.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Wij verzorgen voor meerdere opdrachtgevers uit met name het midden- en kleinbedrijf het incassotraject. Ons kantoor beschikt over een incassoafdeling met gespecialiseerde medewerkers en advocaten. Wij werken bovendien nauw samen met gespecialiseerde deurwaarderskantoren voor een efficiënt en doeltreffend executie- en beslagtraject.

Meer dan standaard: maatwerk

Ons incasseren beperkt zich niet tot het versturen van een paar standaard aanmaningen. Het is onze doelstelling om een zo goed mogelijk individueel rendement voor onze opdrachtgevers te behalen. Daarvoor zetten wij ons in. Wij bieden onze opdrachtgevers daarom een zorgvuldige incassering met doorzettingsvermogen en een aanpak op maat met oog voor detail. Wij kunnen daarin bovendien verder gaan dan bijvoorbeeld een incassobureau, omdat onze incassoadvocaten u ook kunnen vertegenwoordigen bij geldvorderingen boven een bedrag van € 25.000,00 en bij een faillissementsaanvragen.

De kosten

De kosten van onze werkzaamheden proberen wij zoveel mogelijk op uw debiteur te verhalen, maar als dat niet lukt dan hanteren wij voor onze opdrachtgevers gestandaardiseerde en concurrerende tarieven. U treft hier een link met verdere informatie over de kosten aan. Voor specifiek in incassotarief verwijzen wij naar hieronder.

Wij maken gebruik van een geautomatiseerd computersysteem, zodat het voor onze opdrachtgevers mogelijk is om incasso-opdrachten online via ons e-mailadres info@Defenz.nl  aan te melden.

Het is uiteraard ook mogelijk om persoonlijk contact met ons op te nemen. Wij spreken graag (uiteraard geheel vrijblijvend) met u af om u verdere informatie te verschaffen en eventueel te onderzoeken of wij over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen.  Ons kantoor beschikt over een incassoafdeling met gespecialiseerde medewerkers en advocaten. mr. Brian van der Togt is de specialist op dit gebied als oud toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

 

Tarieven

Het incasseren van vorderingen valt uiteen in een drie fases:

  1. De buitengerechtelijke fase

Dit is de fase dat er nog geen rechter is ingeschakeld en wij proberen uw debiteur tot betaling aan te zetten.

  1. Een particuliere debiteur brengen wij een incassotarief in rekening van:

hoofdsom                                                 %                         vergoeding buitengerechtelijke kosten

Over de eerste € 2.500,–                   15%                       minimum van € 40,00

Over de volgende € 2.500,–             10%

Over de volgende € 5.000,–              5%

Over de volgende € 190.000,–         1%

Over het meerdere                             0,5%                      maximum € 6.775,00

  1. Indien de debiteur uw vordering betaalt maar de incassokosten niet, dan rekenen wij met u af op basis van gewerkte uren tegen het geldende uurtarief dat wij vooraf met u zijn overeengekomen. Maar wij zullen niet meer in rekening brengen dan het tarief dat uw debiteur zou hebben moeten betalen, zoals weergeven onder a. met een minimum van € 75,00 per incasso.
  2. Wanneer de debiteur helemaal niets betaalt, ondanks al onze inspanningen, en u besluit de zaak niet verder voort te zetten, dan betaalt u een bedrag van € 75,00 per incasso.

 

       2. De gerechtelijke fase

Dit is de fase dat de debiteur niet heeft betaald en er dus een gerechtelijke procedure opgestart moet worden om proberen betaling te verkrijgen. Dat is nodig omdat er alleen met een vonnis van de rechter verdere stappen ondernomen kunnen worden. De kosten bestaan dan uit griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor het voeren van een gerechtelijke procedure. De griffierechten en deurwaarderskosten worden u doorberekend. Een overzicht van de griffierechten kunt u terugvinden op de website: www.rechtspraak.nl (onder landelijke regelingen/griffierechten) en ook op de website: www. Kbvg.nl. De door ons te maken kosten die betrekking hebben op de juridische ondersteuning tijdens de procedure worden gebaseerd op een vooraf met u af te spreken uurtarief.

 

  1. De executoriale fase

Wanneer de debiteur ook niet betaalt nadat de rechter de debiteur bij een vonnis heeft veroordeeld om te betalen, dan kan alleen de deurwaarder met het vonnis verder. Wij maken dan gebruik van onze vaste deurwaarders die landelijke dekking hebben. De kosten van de deurwaarder worden dan aan u doorbelast. De tarieven van de diverse kosten van de deurwaarder kunt u teruglezen op de website: www.kbvg.nl

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact