Zorg ervoor dat het gezamelijk ouderlijk gezag goed is geregeld

Bij de geboorte van een kind krijgen gehuwde ouders/ouders met een geregistreerd partnerschap automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind. Bij ongehuwde ouders oftewel samenwoners is dat anders.

Als ongehuwde vaders bij mij op kantoor komen, stel ik altijd als eerste de vraag of ze het ouderlijk gezag over hun kind hebben. Vaak krijg ik als antwoord: ik heb het kind wel aangegeven bij de gemeente en ook erkend. Dat alleen is niet voldoende. Het gezamenlijk ouderlijk gezag over je kind kun je via het digitaal loket “www.rechtspraak.nl”- met je DigiD code-  regelen, of schriftelijk door het indienen van een verzoek bij de rechtbank (zie hiervoor op www.rechtspraak.nl).

De ongehuwde vaders komen bij ons kantoor vaak langs op het moment dat de relatie met de moeder is verbroken en de moeder niet wil meewerken aan de gezamenlijke aanvraag van het gezag. Dan kun je via de rechtbank alsnog het gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen. Over het algemeen worden deze verzoeken toegewezen indien de rechtbank gezamenlijk ouderlijk gezag in het belang van het kind acht.

Het gezamenlijk ouderlijk gezag houdt in dat je belangrijke beslissingen over je kind samen moet nemen. Als je hierover verschil van mening hebt, kan je het geschil voorleggen aan de rechtbank. Ik zal een paar voorbeelden schetsen.

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag is er toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig om te mogen verhuizen met de kinderen. Wanneer je geen gezag hebt over je kinderen, kan de andere ouder zonder je toestemming verhuizen waardoor de reistijd voor het uitvoeren van de omgangsregeling veel langer kan worden. In de praktijk moet de rechtbank geregeld de knoop doorhakken over een verhuizing. Het uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten opgroeien, maar in sommige gevallen is een verhuizing toch in het belang van de kinderen. De rechtbank maakt hierin een belangenafweging.

Ook bij vakanties is het gezamenlijk ouderlijk gezag van belang. Zowel voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart, alsook voor de reis naar het buitenland is de toestemming van de andere ouder nodig. De ouder die naar het buitenland op vakantie gaat, moet ook een toestemmingsformulier bij zich hebben. In deze gevallen geldt eveneens dat men vervangende toestemming van de rechtbank kan vragen als de andere ouder niet meewerkt.

Bij medische zaken is eveneens toestemming van beide ouders nodig. Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam nog toestemming aan een vader verleend om zijn kind te laten deelnemen aan het Rijksvaccinatie programma terwijl de moeder dat niet wilde.

Mijn advies aan ongehuwde vaders is om samen het gezamenlijk ouderlijk gezag vast te leggen bij de rechtbank. Mocht er inmiddels geen mogelijkheid meer zijn om in goed overleg met je partner het gezamenlijk ouder gezag te regelen, dan kan je bij ons kantoor terecht voor hulp. Ook voor ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag geldt dat u met vragen over geschillen omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag altijd bij ons terecht kunt.

Chantal Bosch

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact