Klachtenregeling

Defenz Advocaten streeft naar tevreden klanten. Waar dit niet mocht lukken behoren klachten op een professionele wijze te worden behandeld. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan dienen de bezwaren eerst aan de behandelend advocaat te worden voorgelegd.

Mocht dit geen oplossing bieden, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Defenz Advocaten (dagelijksbestuur@defenz.nl) of postbus 277, 9200 AG Drachten). De klacht dient te worden voorgelegd binnen drie maanden na de aanleiding ervoor. Wanneer de klachtafwikkeling naar uw mening niet bevredigend is verlopen, kan door u geklaagd worden bij de deken in het arrondissement Noord-Nederland (Postbus 723, 9700 AS Groningen).

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact