Klachtenregeling

Klachtenregeling
Defenz Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat dan de procedure is.

Wanneer een cliënt ontevreden is over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie, dan kan hij de bezwaren eerst voor leggen aan de eigen advocaat. De cliënt kan zich daarvoor echter ook wenden tot het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal iemand binnen de maatschap aanwijzen die het meest geschikt wordt geacht de klacht te kunnen beoordelen op basis van kennis op rechtsgebied en de aard van de klacht. Wij zullen in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigen. Binnen vier weken na het bemiddelingsgesprek kan de cliënt onze schriftelijke reactie op de klacht tegemoetzien.

Het staat de cliënt vrij om de klacht in te dienen bij de deken van de orde van advocaten van het arrondissement Noord-Nederland, de heer mr. R.A.A. Geene. Dit dient te gebeuren via het ordebureau Noord-Nederland. De contactgegevens zijn:

Ordebureau Noord-Nederland
T.a.v. de heer mr. R.A.A. Geene
Postbus 723
9700 AS GRONINGEN
t. 050-2111980
email: info@advocatenorde-noord.nl

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact