Erfrecht

Welke problemen kunt u tegenkomen bij het erfrecht?

 

De problemen die in het erfrecht kunnen ontstaan bij het afwikkelen van een nalatenschap kunnen zeer divers zijn.

 • Mijn partner is overleden en de kinderen eisen hun erfdeel op. Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Mijn ouders zijn overleden en nu moet de erfenis worden verdeeld maar de kinderen worden het niet eens over de verdeling. Hoe gaan we hier uitkomen?
 • Mijn ouders hebben mij onterfd. Heb ik nu helemaal geen rechten meer?
 • Mijn vader of moeder heeft een testament gemaakt maar ik twijfel of hij/zij bij het opstellen daarvan nog wel voldoende helder van geest was. Wat zijn mijn mogelijkheden het testament aan te vechten?

In het erfrecht gaat het om wat er na iemands overlijden gebeurt met zijn/haar nalatenschap. Aan de orde komen vragen zoals wie de erfgenamen zijn en wat hun positie is.

 

Wat als er geen testament is?

 

Als de overledene geen testament gemaakt heeft, regelt de wet wie de erfgenamen zijn (erfrecht bij versterf). De wet bepaalt dan ook hoe groot ieders erfdeel is en wat de hoogte is van de zogenaamde legitieme portie.

Het erfgenaamschap brengt rechten en plichten met zich mee. Soms ontstaat er een problematische situatie die vraagt om juridisch advies en begeleiding.

 

Onze gespecialiseerde erfrecht advocaten

 

Mr. Wiebren Santema behandelt al een groot aantal jaren dagelijks geschillen met betrekking tot erfrecht. U kunt rekenen op professionele begeleiding en belangenbehartiging. Wiebren Santema is als specialist verboden aan de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). mr. Baukje Hiemstra is naast familierecht vFAS specialiste tevens werkzaam in het erfrecht.

logo_vean

Op grond van een gedegen vakkennis en ruime ervaring is hij in staat om uw positie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden om voor uw belangen op te komen. Bij de aanpak van de zaak wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de mogelijkheden om door bemiddeling tot een oplossing te komen en het voeren van een procedure.

 

Lees hieronder de veel gestelde vragen over erfrecht:

 

 • Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam? Antwoord
 • Moet ik een erfenis aanvaarden? Antwoord
 • Wat moet ik doen als een van de andere erfgenamen weigert een keus te maken? Antwoord
 • Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik verwerp? Antwoord
 • Kan ik een gedane keus voor aanvaarding of verwerping van een nalatenschap ongedaan maken? Antwoord

 

Staat uw vraag hier niet tussen dan kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur op donderdagmiddag tussen 15:30 en 17:00 uur T:088-5159099

 

 

 

 

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
 • home
 • vacatures
 • contact