En we noemen hem…

Hendrik. Althans dat was de bedoeling van de ouders die kort na de geboorte van hun eerste zoon en stamhouder een afspraak met mij maakten. In de geboorteakte stond de volgende naam geschreven: Henderik Albertus de Vries*.
De analfabetische en stotterende vader had zijn zoon vol trots aangegeven bij het gemeentehuis. De ambtenaar verstond Henderik en vader nam aan dat het juist opgeschreven was. Nadat vader thuiskwam van het gemeentehuis, zag moeder dat de naam in de akte niet de naam was die zij in de familie van vader op zoon aan de kinderen gaven en de ouders vroegen mij om advies.

Gelukkig biedt de wet de mogelijkheid om in dergelijke situaties een verzoek te richten aan de rechter om deze naam te wijzigen wegens een zwaarwichtig belang. Daarvan vond de rechter hier sprake. Ouders konden met een beschikking van de rechter de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen om de gewenste naam in te schrijven.

Een kind heeft de voornamen die hem in de geboorteakte zijn gegeven. Maar een kind mag je niet zomaar een voornaam geven die ouders wensen.

Waar moet je rekening mee houden bij het kiezen van een naam van je kind.
Een naam mag niet overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij die tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Wat mag niet:
Boer Boer, want Boer is de geslachtsnaam en Boer is geen gebruikelijke voornaam

Wat mag wel:
Lucas Lukas, want Lucas is een gebruikelijke voornaam.

Ongepaste namen
Een naam mag ook niet ongepast zijn, de ambtenaar van de burgerlijke stand moet ongepaste namen weigeren. Daaronder vallen ook geestige namen, waarvan de drager in zijn leven alleen maar last kan ondervinden. Wat ongepast is, is per geval verschillend. Een rechter kan uiteindelijk uitsluitsel geven of een naam ongepast is.

Een aantal voorbeelden van bestaande namen die door de ambtenaar van de burgerlijke stand wel zijn geaccepteerd:
Man (meisje)
Pup (meisje)
Qinoa (meisje)
Servet (jongen)
Wijn (jongen)

Wat vindt u van de volgende zogenaamde Crazy Names?:
Cor Netto
Kitty Miao
Fer Huizer
Flinq Grommen
Bennie Thuis 
Leen Kleingeld
Han Burger
Wil Helmus
W.C. Pot  
Valentijn Roos
Fugeltje Kooi 
Maat van den Broek

Geen naam
Het komt soms voor dat ouders hun kind geen naam geven. In die gevallen bepaalt de ambtenaar van de burgerlijke stand een naam, want je kan nu eenmaal niet naamloos door het leven gaan. Kortom het naamrecht kan soms aanleiding geven tot geestige zaken.

Andrea Loos-Horstman

*… om privacyredenen is deze naam aangepast.

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact