Agrarisch recht

Agrarisch recht: niet alleen pacht

 

Agrarisch recht is eigenlijk een lappendeken van allerlei rechtsgebieden, die één raakvlak hebben; ze hebben betrekking op of raken de rechtspositie van de agrariër. Dat kan een probleem zijn met het RVO over de oormerken of het vervoeren van ziek vee,  wardoor u wellicht een korting op de toeslagrechten te wachten staat, maar ook vragen of u als pachter het recht van eerste koop heeft, of er sprake is van klassieke of geliberaliseerde pacht.

 

Leg contact met onze agrarisch recht advocaat te Drachten

 

Heeft u een agrarisch probleem, of het nu landinrichting, problemen of vragen over pacht, discussies over toeslagrechten of vragen over de herplantplicht op grond van de Boswet is, dan kunt u contact opnemen met Just Hamming. Al vele jaren gepokt en gemazeld in het bouw- en vastgoedrecht en werkzaam te Drachten, legt hij zich sinds 2015 ook toe op Agrarisch Recht.

logo VVARA

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact