Agentuur- en franchiseovereenkomsten

Franchiseovereenkomst niet in de wet geregeld

 

Bij franchiseovereenkomsten valt op, dat de franchisenemer steeds kritischer lijkt te worden ten aanzien van de franchisegever en steeds meer van de laatste verwacht. Dit speelt niet alleen een rol bij de landelijk bekende ketens zoals HEMA, de kritischere houding doet zich ook bij kleinere franchiseketens voor. De franchiseovereenkomst is niet een overeenkomst die specifiek in de wet is geregeld. De verplichtingen over en weer zullen moeten worden afgeleid uit het afgesloten franchisecontract en uit hetgeen partijen over en weer hebben verklaard bij het aangaan van de franchiseovereenkomst.

Agentuurovereenkomsten wel wettelijke bescherming

 

Anders is dit bij agentuurovereenkomsten. Deze zijn wettelijk uitgebreid geregeld, waaraan Europese regelgeving ten grondslag heeft gelegen. In de praktijk speelt met name de hoogte van de beëindigingsvergoeding, te betalen aan de handelsagent die een klantenkring heeft opgebouwd waar de wederpartij, de principaal, na het afscheid van de agent verder voordeel van heeft.

Vraag meer informatie bij mr. Gerrit Wempe.

 

Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact