Aansprakelijkheidsrecht

Soms doet een ander iets waardoor u schade lijdt. Het uitgangspunt van de wet is dat in principe iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij daarop een wettelijke uitzondering is. Die uitzonderingen zijn onrechtmatige daad, wanprestatie, ongerechtvaardigde verrijking en de redelijkheid en billijkheid.

Aansprakelijkheidsrecht heeft meestal met een onrechtmatige daad te maken (artikel 6:162 BW). Gevallen waarin iemand handelt in strijd met de wet of hetgeen in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk wordt gezien, waardoor een ander schade lijdt. Er zit een grote variatie in zaken die onrechtmatig kunnen zijn. Onze advocaten mrs. Just Hamming, Brian van der Togt en Gerrit Wempe kunnen u hierin adviseren.

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact